Carl-Olof med ultraljud Anne Sara Fjärrnäs
Carl-Olof med ultraljud Anne Sara Fjärrnäs
Ögonlysning Helena Mann Åsa i väntrummet
Ögonlysning Helena Mann Åsa i väntrummet
Receptionen Kliniken vinter Jul 2015
Receptionen Kliniken vinter Jul 2015
Ultraljud medAnne Lagerqvist Mikroskopering Pinne somfastnat i nos på en patient.
Ultraljud medAnne Lagerqvist Mikroskopering Pinne somfastnat i nos på en patient.
Vinnaren i vår fototävling Grässtrå i nos Bild från Vetoquinols kalender 2017
Vinnaren i vår fototävling Grässtrå i nos Bild från Vetoquinols kalender 2017
FOTOGALLERI