Ögonlysning och ögonsjukdomar
Ögonlysning är en undersökning som utförs av speciellt utbildade veterinärer för att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt. Vid undersökningen får djuret ögondroppar som vidgar pupillen. Detta för att pupillen inte ska dra ihop sig av det starka ljuset från undersökningslampan.  Effekten från dropparna kommer efter ca 20 minuter och kan sitta i 2-4 timmar efteråt. Undersökningen görs sedan i ett mörklagt rum. Veterinären använder olika instrument för att undersöka ögonbotten.  För att ögonlysningen ska kunna utföras måste djuret vara id-märkt. Veterinären kontrollerar id-märkningen och fyller i ett intyg som sedan skickas till svenska kennel klubben (SKK).
Vid ögonlysningen kan flera olika ögonsjukdomar diagnostiseras. De vanligaste ögonsjukdomarna som veterinären tittar efter är CEA (collie eye anomaly), PRA (progressive retinal atrofi), RD (retinal dystrofi), PHTVL/PHPV och katarakt (grå starr).
CEA (Collie eye anomaly) är en medfödd utvecklingsrubbning som kan ge tre olika defekter i ögonbotten, CRD, colobom och närhinneavlossning. CRD är en felaktig utveckling av ådershinnan som ligger under näthinnan. Denna defekt syns ibland endast på valpar under 12 veckors ålder. CRD är den vanligaste och den lindrigaste defekten vid collie eye anomaly. Den orsakar heller inte några synproblem. Colobom är en missbildning i utvecklingen av synnervshuvudet. Man vet inte om colobom påverkar synen.  Vid näthinneavlossning kan hela eller delar av näthinnan vara avlossad. Om hela näthinnan lossnar blir hunden blind. CEA är ärftlig och drabbar collie, shetland sheepdog, australian shephard och ibland border collie och tollare.
PRA, progressiv retinal atrofi eller fortskridande näthinneförtvining som sjukdomen också kallas, kan vara många olika sjukdomar i närhinnan. Näthinnan blir tunnare och synen successivt sämre. Tillslut blir djuret helt blint. Det finns även ett gentest som kan göras som komplement till ögonlysningen.
RD (retinal dystrofi) är en medfödd sjukdom som finns i fyra olika former. Näthinnan utvecklas felaktigt och lägger sig i veck. Hos många raser är RD ärftlig bl.a. cavalier king charles spaniel. Om stora område i ögat är veckade så blir synen sämre.
PHTVL/PHPV kallas "bokstavssjukdomen" och innebär att ett blodkärl och vävnad i ögat inte tillbakabildas som de ska under fostertiden. Förändringarna i ögat graderas från 1-6. De allvarligare formerna kan orsaka förändringar i linsen, katarakt. PHTVL/PHPV förekommer fram för allt hos pinschrar och särskilt dobermann.
Katarakt (grå starr) är grumlingar i linsen som inte släpper igenom ljus. Det finns flera olika former av katarakt och även flera olika orsaker. Vid total katarakt är hela linsen grumlig och ögat är då blint. Vissa former av katarakt anses ärftliga.
Vid ögonlysningen tittar veterinären även efter problem i ögonlocken som                                       t.ex. felväxande ögonhår, om ögonlockskanten rullar in mot ögat eller om den är slapp och viker sig utåt.
Källa: SSVO
                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Foto på sidorna av DuoStudio, Emmy Alexandersson & Petra Väljä
Sävsjö Veterinärklinik
Västra Järnvägsgatan 33 C
576 36 Sävsjö
Tel: 0382-61140          mail:info@savsjovet.se      
Ansvarig hemsida: H.Mann

 0382-61140

0382-61140