Som du kanske redan vet började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom Sverige och resten av EU den 25 maj 2019, med skärpta krav på hur vi som företag får behandla persondata. För oss på Sävsjö Veterinärklinik är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Sävsjö Veterinärklinik, Org. nr 5568645799, är ansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Kontaktperson är Helena Mann, Leg.Veterinär och VD.
Personuppgifterna vi registrerar används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning).
Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år, därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård.
Uppgifterna vi har registrerade kan även komma att användas till att skicka information, påminnelser och andra erbjudanden till dig men detta kan du tacka nej till.
Vi skickar journaler med uppgifter om dig som kund och ditt djur till remissinstanser samt om andra kliniker begär en journalkopia ( tex. pga att du vill besöka dem eller som uppföljning på ett tidigare besök där.) Vi delger även försäkringsbolaget den information de behöver för ditt djurs försäkringsfall.
De instanser vi delger din information till, är också personuppgiftsansvariga, dvs hanterar också dina uppgifter enligt GDPR.
Du kan när som helst begära ett utdrag på den information vi har om dig.
Du kan begära att dina uppgifter raderas från våra register. Raderingen i vårt journalsystem sker en gång om året.
E-mail konversationer raderas en gång i månaden. I vissa fall registreras mejlkonversationer i journalen.
Vi publicerar inga personuppgifter eller foton på vår hemsida eller facebooksida, utan ditt/kundens medgivande.
Om du har frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter,
kontakta oss på telefon eller mejl: info@savsjovet.se.
Alt skicka brev till:
Västra Järnvägsgatan 33 C, 576 36 Sävsjö.
Om du anser att ett företag hanterat dina uppgifter
på ett felaktigt sätt ska du kontakta datainspektionen.

GDPR

Nya Dataskyddsförordningen

GDPR

Nya Dataskydds-förordningen

 

Sävsjö Veterinärklinik, Org. nr 5568645799, är ansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Kontaktperson är Helena Mann, Leg.Veterinär och VD.
Personuppgifterna vi registrerar används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning).
Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år, därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård.
Uppgifterna vi har registrerade kan även komma att användas till att skicka information, påminnelser och andra erbjudanden till dig men detta kan du tacka nej till.
Vi skickar journaler med uppgifter om dig som kund och ditt djur till remissinstanser samt om andra kliniker begär en journalkopia ( tex. pga att du vill besöka dem eller som uppföljning på ett tidigare besök där.) Vi delger även försäkringsbolaget den information de behöver för ditt djurs försäkringsfall.
De instanser vi delger din information till, är också personuppgiftsansvariga, dvs hanterar också dina uppgifter enligt GDPR.
Du kan när som helst begära ett utdrag på den information vi har om dig.
Du kan begära att dina uppgifter raderas från våra register. Raderingen i vårt journalsystem sker en gång om året.
E-mail konversationer raderas en gång i månaden.
Vi publicerar inga personuppgifter eller foton på vår hemsida eller facebooksida, utan ditt/kundens medgivande.
Om du har frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta oss på telefon eller mejl: info@savsjovet.se. Alt skicka brev till: Västra Järnvägsgatan 33 C, 576 36 Sävsjö.
Om du anser att ett företag hanterat dina uppgifter på ett felaktigt sätt
ska du kontakta datainspektionen.
                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Foto på sidorna av DuoStudio, Emmy Alexandersson & Petra Väljä
Sävsjö Veterinärklinik
Västra Järnvägsgatan 33 C
576 36 Sävsjö
Tel: 0382-61140          mail:info@savsjovet.se      
Ansvarig hemsida: H.Mann

 0382-61140

0382-61140