Svenska kennelklubben (SKK) har ett nytt reviderat besiktningsintyg för valpar

Intyget är en produkt av samarbete mellan SVS, SKK, uppfödare och kliniskt verksamma veterinärer.

Det är avsett att användas för samtliga SKK-registrerade valpar från 6 månaders ålder men går även bra att använda till valpar utanför SKK-organisationen. Det ersätter SKKs gamla valpbesiktningsintyg.

Intyget består av:
· en djurägaredel med frågor till  djurägaren och en underskrift
· en klinisk undersökning utförd av veterinären
· anvisningar till veterinären för ifyllande

I intyget tas mer hänsyn till överdrifter i utseendet än tidigare.


Intyget ska skrivas ut i tre exemplar - ett till kliniken, ett till uppfödaren och ett till valpköparen.

Intyget kan användas på olika sätt:

1.     Uppfödaren fyller i sina uppgifter och mailar därefter intyget till kliniken där veterinären kan fortsätta ifyllandet innan utskrift-mejla till info@savsjovet.se


2.     Uppfödaren fyller i sina uppgifter och sparar intyget på ett minne som tas med till kliniken där veterinären kan fortsätta ifyllandet på datorn innan utskrift

Valpbesiktning

                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Foto på sidorna av DuoStudio, Emmy Alexandersson & Petra Väljä
Sävsjö Veterinärklinik
Västra Järnvägsgatan 33 C
576 36 Sävsjö
Tel: 0382-61140          mail:info@savsjovet.se      
Ansvarig hemsida: H.Mann

 0382-61140

0382-61140