Alla våra veterinärer utför dräktighetsultraljud.

Vår veterinär Anne Lagerqvist, utför ultraljud av buk inklusive livmoder, urinblåsa, njurar och lever. Hon kan även undersöka vissa hjärtproblem.


Dräktighetsultraljud:
Det brukar vara passande att göra ett dräktighetsultraljud när tiken är omkring 25 dagar i sin dräktighet.
Den totala kostnaden för dräktighetsultraljud och undersökning är 860 kr.
Inför ultraljudsundersökning:
Rasta ordentligt på morgonen men se till att ej har kissat på minst 2h innan besöket.
Fastande sen 6-8h innan besöket. Detta om lugnande behövs för att underlätta undersökning.
Beroende på område så kommer päls att behöva rakas bort för att ge en bra ultraljudsbild. Om av någon anledning detta ej får genomföras informera detta direkt vid besöket.
Ultraljudsundersökning
Ultraljuds-
undersökning
                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Foto på sidorna av DuoStudio, Emmy Alexandersson & Petra Väljä
Sävsjö Veterinärklinik
Västra Järnvägsgatan 33 C
576 36 Sävsjö
Tel: 0382-61140          mail:info@savsjovet.se      
Ansvarig hemsida: H.Mann

 0382-61140

0382-61140