Risk för borrelia? Förebygg med vaccination!

Vad är borrelia?
Borrelia är en bakteriell infektionssjukdom som överfors via fästingar (Ixodes ricinus). Borrelia orsakas av spiralformade bakterier som liknar korkskruvar. På fackspråk kallas dessa bakterier Borrelia burgdorferi.
Symtomen på borrelia börjar först långt efter att fästingen har sugit blod. Det dröjer minst 4-6 veckor och ibland ännu längre.

När och var är det risk för infektion?

Smittorisken är överallt där det finns fästingar. I några områden är bakterien mycket utbredd i fästingarna. I Norden bär upp till 20 % av fästingarna på borreliabakterien.
Fästingarna finns huvudsakligen ute i skog och mark, men också i områden med tätbebyggelse.

Fästingens livscykel
Fästingen lägger ägg i undervegetationen. Varje fästing kan lägga flera tusen ägg.
När äggen har kläckts kommer fästinglarverna fram. De liknar nästan vuxna fästingar, men är endast ett par millimeter i storlek. Larverna suger blod från småfåglar och gnagare, och efter ett år utvecklas de till nymfer. Även dessa suger blod från mindre djur. Efter ytterligare ett år utvecklas nymfen till en vuxen fästing. När den färdigutvecklade honfästingen har sugit blod lossnar den från djuret och lägger ägg i undervegetationen. Därefter dör den.
Fästingen kan smittas med borreliabakterier under blodsugningen i alla sina livsstadier, och eftersom bakterien mycket ofta förekommer i möss och fåglar överförs bakterien till fästingarna när de suger blod från dessa.

Borreliasmitta
När en smittad fästing börjar suga blod, vandrar borreliabakterier över till fästingens spottkörtlar och förs över till djurets sår via fästingens spott. Ju längre tid som fästingen sitter fast, desto större är risken för att borreliabakterien ska överföras.

Hundar som på naturlig väg har smittats av eller varit i kontakt med borrelia har inget skydd mot en ny infektion. Hunden kan när som helst smittas om och om igen. Sjuka hundar kan behandlas med antibiotika, vilket också kan minska hundens symtom, men många hundar bär på bakterien i flera år och sjukdomen kan blossa upp trots tidigare behandling.
Därför är det viktigt att så gott det går skydda hunden mot fästingangrepp.

Borrelia
Borrelia är en besvärlig sjukdom eftersom den inte alltid ger entydiga symtom och dessutom är sjukdomen svår att diagnostisera.
Det finns inget test som exakt kan säga att hundens symtom beror på borrelia. Det krävs ofta flera jämförande blodprov och oftast sätts behandling in redan vid misstanke.


Akuta symtom
I den inledande fasen kan symtom som trötthet, minskad aptit och feber ses. Ofta haltar djuret också och har inflammation i en eller flera leder. Hur allvarligt smittad hunden har blivit varierar mycket, och vissa hundar visar endast några eller inga symtom på sjukdom även om de är smittade.

Kronisk sjukdom
Efter det akuta förloppet kan många andra av hundens organ angripas. Borrelia kan orsaka problem i leder, hjärta, lever och njurar och kan även angripa nervsystemet.

Behandling
Det går att behandla sjukomen. Behandlingen består av en långvarig antibiotikakur men vissa hundar bär på sjukdomen i många år, trots behandling.

                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Sävsjö Veterinärklinik
Sibbarp 1
576 91 Sävsjö
Doublcl      Tel. 0382-61140
Stolt Sponsor av Nattvandrarna Sävsjö
&
Aktiv Skola Sävsjö
Tel: 0382-61140  
e-mail:info@savsjovet.se