Bröstcancergen hittad hos hund
Forskningsprojekt på SLU

Genom att jämföra hela arvsmassan hos friska tikar av rasen engelsk springer spaniel med den hos tikar med juvertumörer har forskare kunnat ringa in genvarianter som bara finns hos hundar med denna sjukdom. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa. Resultaten, som just publicerats i Plos Genetics, har tagits fram inom ett projekt som drivs av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos hundar, och juvertumörer är den vanligaste formen av tumörer hos tikar som inte har kastrerats. Framförallt drabbas medelålders och äldre tikar. Tumörerna är överrepresenterade hos vissa raser, som engelsk springer spaniel, och man kan därför misstänka att ärftliga orsaker bidrar till att hundarna får tumörer.
En forskargrupp, där flertalet är knutna till Uppsala universitet eller SLU, har nu kartlagt de ärftliga orsakerna genom att jämföra arvsmassan hos friska och sjuka tikar av rasen engelsk springer spaniel. På detta sätt har de kunnat ringa in gener där hundarna som utvecklat tumörer skiljer sig från de som är friska.
– Våra misstankar riktas särskilt mot en gen som påverkar celldelning, CDK5RAP2, säger Malin Melin, en av forskarna från Uppsala universitet. Den finns i det område på kromosom 11 där vi ser tydligast skillnader mellan friska och sjuka hundar.
Denna upptäckt kan i förlängningen leda till utveckling av en förfinad diagnostik och på sikt bättre behandlingar. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa och det är möjligt att resultaten också kan leda till bättre kunskap och möjligheter för kvinnor med bröstcancer.
– Vi föreslår nu att det görs studier med både tikar och kvinnor, för att se vad denna gen har för inverkan på sjukdomsutveckling och svar på cancerbehandling, säger Henrik Rönnberg, en av SLU-forskarna bakom studien.
Cancer orsakas vanligtvis av en kombination av arv och miljö. Juvertumörer är den vanligaste cancerformen hos tikar och har många likheter med bröstcancer hos människor.
Engelsk springer spaniel, cocker spaniel, dobermann, boxer och schäfer är speciellt drabbade av juvertumörer och man vet inte vad detta beror på, men troligtvis är ärftliga faktorer inblandade. Vi vet idag relativt lite om de ärftliga riskfaktorerna för juvertumörer och bröstcancer hos kvinnor.
Ett forskningsprojekt pågår vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet (UU) för att undersöka den genetiska bakgrunden till juvertumörer. Målet är att hitta gener som bidrar till att juvertumörer uppstår hos hund genom att undersöka provmaterial från hundar. Vår förhoppning är att resultaten ska vara till gagn för både hundar och kvinnor med bröstcancer genom att på sikt ge bättre förståelse om sjukdomsmekanismer, diagnostik och behandlingsmetoder.
Förra året publicerade vi en analys jämförande flera hundra sjuka och friska English springer spaniel och hittade ett par regioner i arvsmassan som ger ökad risk för juvertumörer. En gen, CDK5RAP2, påverkar hur cellcykeln regleras och kan kanske påverka hur juvertumören uppkommer.
Nu tänker vi analysera fler raser och är mycket tacksamma för både blod och tumörvävnad från många raser med juvertumörer.

Medverkan
Vill du bidra till ökad kunskap om juvertumörer? Alla prover som lämnas är av största betydelse för forskningen! Vi behöver både blodprov från friska äldre hundar (>8 år) och blodprov och tumörvävnad från hundar med juvertumör.
Vi är just nu i stort behov av vävnad för att kunna driva forskningen framåt! En bit tumörvävnad tas till forskning när tiken får juvertumören bortopererad och det innebär inga extra ingrepp på hunden. Om du har en tik inbokad för operation och kan tänka dig att donera tumörvävnad från din hund så kontakta oss för mer information.

Raser i projektet
Engelsk springer spaniel, cocker spaniel, dobermann, schäfer, boxer, samt alla hundar

                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Foto på sidorna av DuoStudio, Emmy Alexandersson & Petra Väljä
Sävsjö Veterinärklinik
Sibbarp 1
576 91 Sävsjö
Tel: 0382-61140  
e-mail:info@savsjovet.se      
Ansvarig hemsida: H.Mann

 0382-61140

0382-61140