Vaccination Kanin

  • Kaninpest, eller myxomatos, är en virussjukdom med mycket hög dödlighetsom bara drabbar kaniner. Den har ingenting att göra med harpest.

  • Sjukdomen sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner.

  • De första symtomen är att ögonen svullnar och ett förtjockat, ofta varigt, tårflöde uppträder. Huden kan svälla, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning.

  • Kaningulsot, även kallad hemorragisk sjukdom hos kanin, är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Den ses framför allt under vår, sommar och höst. Den orsakas av ett virus. Två olika typer av viruset finns i Sverige, den klassiska (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus) och en ny typ (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2).

  • Sjukdomen är mycket smittsam och kan lätt överföras mellan tam- och vildkaniner. Smittspridning kan ske vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt, via infekterat material såsom avföring, blod, saliv och urin. Insekter kan vara viktiga spridare av smitta.

  • De flesta kaninerna dör plötsligt eller får hög feber och slutar äta matlust. Hos vissa kaniner ses även blod från nosen eller neurologiska störningar.

  • Vaccinering: Det finns ett kombinations vaccin som skyddar mot myxomatos och klassisk kaningulsot (RHD). Det kan ges från 5 veckors ålder och kräver årlig revaccinering.

  • Det finns ett enskilt vaccin mot RHV2 som kan ges 14 dagar efter kombinationsvaccinet, vid behov. I nuläget rekommenderas RHV2 vaccin endast till kaniner som reser till tex Skåne och Kalmar/Öland eller område där RHV2 konstaterats.

  • Kaninägare rekommenderas att ta kontakt med

     veterinär för att diskutera   bästa vaccinationsplanen

     för sina kaniner.

 

                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Foto på sidorna av DuoStudio, Emmy Alexandersson & Petra Väljä
Sävsjö Veterinärklinik
Sibbarp 1
576 91 Sävsjö
Tel: 0382-61140  
e-mail:info@savsjovet.se      
Ansvarig hemsida: H.Mann

 0382-61140

0382-61140