Vaccination Katt

  • Kattpest är en mycket vanlig och smittsam sjukdom som kan drabba katter i alla åldrar, och både inne- och utekatter är mottagliga!  
  • Sjukdomen orsakas av parvovirus, och kallas även felin panleukopeni.
  • Kattpest är mycket dödlig, och det finns inget botemedel. 
  • Det bästa skyddet mot sjukdomen är att vaccinera sina katter.
  • Kattinfluensa (kattsnuva) är en vanlig lungsjukdom som särskilt drabbar kattungar, men även katter i katthem, gårdskatter och ovaccinerade katter är mottagliga.
  • Kattinfluensa orsakas av två virus, felint calivirus och felint herpesvirus.
  • Det finns inget botemedel mot kattinfluensa, och därför är det viktigt att vaccinera sina katter så att de inte smittas av calici- och herpesvirus. 
  • För skydd mot kattsnuva krävs två grundvaccinationer (med 3-4 veckors mellanrum) och årlig revaccinering.
  • För skydd mot kattpest krävs vaccinering vart tredje år.
                                                                             Hemsida copyright Sävsjö Veterinärklinik 
                                                             Ansvarig hemsida Helena Mann
Foto på sidorna av DuoStudio, Emmy Alexandersson & Petra Väljä
Sävsjö Veterinärklinik
Västra Järnvägsgatan 33 C
576 36 Sävsjö
Tel: 0382-61140          mail:info@savsjovet.se      
Ansvarig hemsida: H.Mann

 0382-61140

0382-61140